Angielska oryginalność na drodze

Cechą charakterystyczną angielskich dróg, która wyróżnia ten kraj na arenie międzynarodowej, jest powszechnie w nim obowiązująca zasada ruchu lewostronnego. W zdecydowanej większości państw na świecie ludzie poruszają się, czy to autem, rowerem, czy piechotą, po prawej stronie ulicy.

Wyjątkiem jest Anglia oraz jej dawne kolonie, czyli Australia, Indie oraz kraje z obszaru Afryki południowo- wschodniej. Wydawać by się mogło, że ten zwyczaj Brytyjczyków można zaklasyfikować jako jedno wielkie dziwactwo z ich strony.

Prawda przedstawia się jednak w ten sposób, że początkowo, to znaczy jeszcze w czasach starożytnych, poruszano się nie inaczej, jak właśnie lewą stroną ulicy. Było to dużo wygodniejsze rozwiązanie dla ówczesnych ludzi, a także bardziej naturalne – szabla, często chwytana w tym czasie do walki, znajdowała się najczęściej w lewej dłoni walczącego.

Okazuje się, że ruch prawostronny to rezultat mody zapoczątkowanej przez Francuzów, która jednak nie przeminęła, a na dobre przyjęła się na większości dróg. Jak widać, upowszechniła się ona na tyle, iż zapomniano, że w ogóle kiedyś mogło być inaczej.

W latach 60-tych XX wieku, w pewnych kręgach brytyjskich myślano o przemianowaniu ruchu na prawostronny, jednak pomysł spotkał się ze zdecydowanym protestem większości obywateli.