Bez maszyn nie ma przemysłu

Kończymy niemały wątek poświęcony przydatności maszyn przemysłowych. Odgrywają one bardzo dużą rolę w gospodarce i sprawiają, że przemysł jako taki może się dynamicznie rozwijać. Mechanizacja miewa swoje ujemne strony, jednakże z czysto ekonomicznego punktu widzenia ma same plusy.

Zakłady mogą dzięki zastosowaniu nowych technologii rozwijać się szybciej, są też w stanie zaspokajać na bieżąco potrzeby swoich odbiorców. Choć dają mniej miejsc pracy niż kiedyś, to są one bardziej stabilne i lepiej płatne. Nie wymagają również takiego zaangażowania fizycznego jak wcześniej, albowiem wiele trudnych czynności powierza się dziś maszynom.

Wadą takiego stanu rzeczy jest to, że wraz z ewentualnymi usterkami oraz problemami eksploatacyjnymi w zakładzie mogą wystąpić przestoje, a nie ma możliwości przejścia na produkcję ręczną – linie fabryczne są do tego zwyczajnie nieprzystosowane. Warto zatem szanować i doceniać rolę maszyn, ale przy tym nie zapominać o tym, iż żadna z nich nie istniałaby, gdyby nie ludzka kreatywność i wiedza. To my bowiem dysponujemy tą szczególną umiejętnością wprowadzania innowacji.