Co to jest ołów i jak się go wydobywa?

Ołów jest metalem barwy niebieskoszarej. Czysty ołów pokrywa się na powietrzu warstwą wodorotlenku i węglanu. Halogenki oraz siarczan są trudno rozpuszczalne, tego względu ołów praktycznie nie roztwarza się w rozcieńczonych kwasach: siarkowym, chlorowodorowym, bromowodorowym i jodowodorowym. Stężony kwas solny roztwarza ołów, dzięki tworzeniu się kompleksów chlorkowych, podobnie gorący, stężony kwas siarkowy, w niewielkim stopniu wprowadza jony Pb2 do roztworu, na skutek tworzenia się rozpuszczalnego wodosiarczanu.

Ołów występuje w skorupie ziemskiej w ilości 0,6 ppm. Najważniejszymi minerałami ołowiu są: galena, anglezyt, cerusyt, piromorfit, mimetezyt. Najwięcej ton ołowiu czeka na wydobycie w Ameryce, całkiem sporo jest go także w Australii i Europie. Kontynentem, na którym ołowiu jest najmniej jest Azja.

Ołów stosuje się między innymi do produkcji: płyt akumulatorowych i baterii, kabli oraz rur, amunicji, śrutu myśliwskiego i do wiatrówek, balastu, farb białych i czerwonych, szkła ołowiowego „kryształowego” a także do wyrobu stopu czcionek w przemyśle drukarskim.