Ekologia elektrowni wodnej

Jeszcze do niedawna energię pochodzącą z elektrowni wodnej uważano za wygenerowaną z większym poszanowaniem dla środowiska. Nie widziano żadnych zagrożeń z punktu widzenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Także poziom hałasu generowany przez turbiny uważano za niski. Dziś istnieją już badania, które dowodzą, że elektrownie wodne mogą emitować do powietrza metan.

Poziom zanieczyszczenia zależy od ilości nagromadzonych materiałów organicznych i lokalnych warunków atmosferycznych. Zauważono też, że emisja metanu jest wyższa na początku działania elektrowni. Spowodowane jest to właśnie dużą ilością roślin zalanych w wyniku budowy elektrowni. Z czasem jednak materia wyczerpuje się na drodze rozkładu i problem się zmniejsza.

Nie da się także ukryć, że takie przedsięwzięcie jak budowa elektrowni narusza krajobraz i całkowicie zmienia ekosystem. Rację bytu tracą setki organizmów zwierzęcych i roślinnych. Zbiornik o większej powierzchni po czasie zaczyna mocniej parować, co wpływa z kolei na zmiany w wilgotności powietrza danego obszaru. Warto jednak przypomnieć, że mimo wszystko odnawialne źródła energii są szczęśliwszym rozwiązaniem niż tradycyjne sposoby jej generowania.