Elektrownie w Polsce

95% wszystkich źródeł energii naszego kraju pochodzi z kopalni węgla kamiennego i brunatnego. Od lokalizacji złóż zależy także umiejscowienie elektrowni. Z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego pochodzi aż 1/3 energii. Ten obszar to oczywiście złoża węgla kamiennego, a największymi zakładami są tam Rybnik i Jaworzno. Innym ważnym czynnikiem decydującym o położeniu elektrowni jest oddalenie od zbiorników wodnych. Związane jest to z większym zapotrzebowaniem na wodę im większą moc ma zakład. Dlatego też elektrownie w Połańcu czy Ostrołęce znajdują się blisko wartkich pływów rzecznych.

Elektrownia w Bełchatowie wytwarza aż 20% energii całego kraju. Oprócz niej ważnymi ośrodkami są Konin, Turów i Adamów. Ponadto znaczenie mają elektrociepłownie warszawska i łódzka. Z hydroelektrowni wymieć można Żarnowiec, Solinę i Włocławek. Ostatnio także rośnie liczba tzw. małych elektrowni wodnych, które budować można nad niedużymi ciekami wodnymi. Należy też wspomnieć, że Pyrzyce i Podhale korzysta także z energii wód geotermalnych, a nad Bałtykiem oraz w południowej Polsce funkcjonują elektrownie wiatrowe.

www.mashupevents.pl