Europa wielu kultur

Wiele państw europejskich w ostatnich dziesięcioleciach stało się społeczeństwami coraz bardziej wielokulturowymi. Niektóre z krajów Europy Zachodniej – czyli m.

in. Francja, Niemcy, a także Wielka Brytania, przez lata konsekwentnie realizują politykę wielokulturowości, otwierając swoje granice nie tylko dla obywateli innych państw, ale także właśnie kultur.

Niestety, okazuje się, że idea wielokulturowości, czyli pokojowego egzystowania obok siebie w jednym społeczeństwie ludzi różnych kultur, jest bardzo trudna do zrealizowania. Wymaga bowiem wysiłku władz oraz imigrantów, którzy często nie mają ochoty choć częściowo zasymilować się z rodzimymi mieszkańcami kraju, chociażby przez tak podstawowe rzeczy jak nauka języka.

To z kolei powoduje narastającą niechęć i konflikty na tle rasowym i kulturowym. Nie zawsze jednak takie problemy dotyczą tylko społeczeństw wielokulturowych.

parkiety posadzki przemysłowe na podłogę Dekarbud oferuje wynajem podnośnika koszowego, zwyżki lub dźwigu

W Szwecji na trzech uczniów przypada jeden obcokrajowiec. Mimo to przypadek ataków na tle rasowym jest w tym kraju niższy niż w Polsce, która społeczeństwo pozostaje o wiele bardziej jednolite.