Jak bezpiecznie kupic działke budowlaną?

Kupując działkę, a także każdą inną nieruchomość należy wpierw sprawdzić szereg dokumentów i stan prawny nieruchomości. Podjęcie rozmów na temat zawarcia stosownej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej powinno być poprzedzone przekazaniem ze strony obecnego właściciela informacji oraz dokumentów, które pozwolą nam ocenić ewentualne ryzyka związane z nabyciem działki.

Niezbędnym będzie uzyskanie numeru działki gruntowej pod jakim znajduje się ona w rejestrze gruntów, jak również numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Te dwie informacje są niezbędne w celu uzyskania dokumentów na podstawie których może stwierdzić i ocenić „co kupujemy”.

Przy analizie tychże dokumentów należy zwrócić szczególną uwagę na datę ich wydania. Jeśli nie są one aktualne, to w naszej gestii leży uzyskanie aktualnej dokumentacji, występując do właściwych organów.

Do najważniejszych dokumentów stwierdzających stan prawny działki należą: odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. Uzyskanie wymienionych dokumentów pozwoli na ocenę ewentualnego ryzyka związanego z zakupem nieruchomości na ściśle określony cel tj.

budowę domu.

nowe domy na sprzedaż w centrum gdańska