Kto najwięcej zużywa miedzi i jak się ją pozyskuje?

Do największych konsumentów miedzi należą Chiny, Europa Zachodnia, Ameryka Północna, Japonia, Indie oraz Korea Południowa. Gałęziami przemysłu, gdzie zużywa się wytwarzaną miedź jest budownictwo, infrastruktura oraz budowa maszyn. Rudy miedzi zawierają nieznaczne ilości miedzi. W oddzieleniu siarczków miedzi od skały płonnej, stosowana jest flotacja. Otrzymane w ten sposób koncentraty miedzi przerabiane są w piecach hutniczych, a produktem wytopu są anody miedziowe.

Anody te poddawane są elektrorafinacji. Produktem huty są katody, które w zależności od przeznaczenia przetapiane są na wlewki różnego kształtu i wielkości. Miedź, podobnie zresztą jak aluminium, jest w 100 % recyklingowana bez jakiejkolwiek straty jakości. W objętości, miedz jest trzecim po żelazie i aluminium najczęściej odzyskiwanym metalem. Szacuje się, że w użyciu jest 80% kiedykolwiek wydobytej miedzi.

Ze względu na charakter surowca przewiduje się, że w ciągu następnych lat udział recyklingu w ogólnej produkcji miedzi będzie rósł.