Niezależne ośrodki badawcze

Bardzo duże znaczenie w gospodarce mają nie tylko uniwersytety czy państwowe instytuty.

Coraz więcej do powiedzenia mają niezależne ośrodki badawczo-rozwojowe, które funkcjonują na komercyjnych zasadach.

Dysponują one kadrą naukową oraz zaawansowanym sprzętem, dzięki czemu są w stanie prowadzić badania i testy z takim samym lub większym rozmachem.

W tym przypadku cała aktywność nastawiona jest na wypracowanie zysku poprzez komercyjne oferowanie zaawansowanej technologii firmom zewnętrznym.

Jeśli uda się zainteresować przedsiębiorstwa nowatorskimi maszynami przemysłowymi lub metodami produkcji, które wyróżniają się lepszą wydajnością i niższymi kosztami realizacji, szansa na intratny kontrakt jest większa niż do tej pory się wydawało.

Placówki tego rodzaju działają na całym świecie i nie są niczym nowym.

Bywa, że działają one we współpracy z konkretnymi zakładami przemysłowymi, czasami realizują także wspólne przedsięwzięcia z uczelniami wyższymi.

Twórcy ośrodków są zazwyczaj praktykami zagadnień, którymi teraz zajmują się biznesowo.

szkoleniana5.pl