Plan zarządzania nieruchomościami

Plan zarządzania nieruchomościami tworzą wykwalifikowani zarządcy nieruchomości, którzy jeszcze niedawno musieli posiadać odpowiednią licencję.

Plan tworzony jest przede wszystkim w celu: przeanalizowania aktualnego stanu nieruchomości, ustanowienia korzystnego planu inwestowania w nieruchomość oraz zaplanowanie działań, mających na celu realizację celów wyznaczonych przez właściciela nieruchomości.

Jak dotąd wszystkie osoby, które chciały zostać zarządcą nieruchomości, na egzaminie musiały przedstawić trzy plany – każdy dla innego rodzaju nieruchomości, a następnie obronić jeden z nich.

Teraz, gdy zarządcy nie muszą posiadać licencji, umiejętność tworzenia planu zarządzania, kandydaci będą zdobywać na odpowiednich kursach bądź praktykach.

Skonstruowanie planu znacznie ułatwia więc – zarówno właścicielowi, jak i zarządcy, podejmowanie decyzji związanych z nieruchomością.

Również sama organizacja zarządzania jest dzięki niemu o wiele prostsza – dzięki planowi o wiele łatwiej określić bowiem nie tylko szanse na rozwój nieruchomości, ale także szybko zidentyfikować wszystkie zagrożenia.