Położenie geograficzne a rozwój przemysłu

Działalność przemysłowa danego kraju jest ściśle związana z obecnością złóż naturalnych, których eksploatacja powoduje i wpływa na rozwój różnych gałęzi i powiązanych z nimi bezpośrednio zakładów produkcyjnych.

Jednakże nie tylko surowce mineralne stanowią podstawę i generują rozwój przemysłowej działalności danego regionu.

Wydobycie i przetwórstwo to jedna sprawa a produkcja dóbr czysto konsumpcyjnych to zupełnie inna.

Każda z nich stanowi składową część polskiego przemysłu.

Cały kraj podzielić możemy na kilka okręgów przemysłowych wyspecjalizowanych w wytwarzaniu charakterystycznych dla nich produktów.

Ich rozwój jest ściśle związany z polskimi i zagranicznymi rynkami zbytu, rozwojem technologicznym oraz bazą specjalistów.

Jednym z nich jest okręg specjalizujący się w wydobyciu węgla i rud żelaza, kolejnym – okręg, którego podstawą działalności jest rolnictwo oraz hodowla zwierząt, energetyka a także część kraju, której głównym źródłem dochodu jest szeroko pojęta gospodarka morska.

 .

prefabrykowane nadproże