Problemy w Polskim górnictwie

Przez ostatnie lata polskie górnictwo zalicza spadek. Dlaczego tak jest? Otóż przyczyn zmniejszania wydobycia węgla kamiennego jest kilka, a oto podstawowe z nich. Po pierwsze zamykane są nierentowne kopalnie, jak choćby te w Wałbrzychu czy Nowej Rudzie. Kolejną przyczyną jest stosowanie technologii energooszczędnych oraz takich mających za zadanie oszczędzanie surowca, a także przechodzenie na inne źródła energii, przede wszystkim rosnąca konkurencja źródeł energii odnawialnej. Kolejne przyczyny to względy zdrowotne i ekologiczne, jak choćby redukcja emisji zanieczyszczeń – między innymi dwutlenku siarki, tlenków azotu, płynu czy dwutlenku węgla.

Jeszcze jedną przyczyną jest wyczerpywanie się dotychczasowych złóż i brak szerokiego wykorzystania złóż w województwie lubelskim. Nadal węgiel wydobywa się w kilku kopalniach w woj. małopolskim, a także w województwie śląskim przede wszystkim na terenie GOP. Wydobycie ma również miejsce w Zagłębiu lubelskim. W Zagłębiu Dolnośląskim zaprzestano wydobycia.