Przymusowy zarządca nieruchomości

Polskie prawo zakłada możliwość ustanowienia przymusowego zarządcy nieruchomości przez sąd. Na jego funkcjonowanie wpływają przepisy zawarte zarówno w kodeksie cywilnym, jak i te umieszczone w ustawie o własności lokali oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami. Najtrudniejszą do rozstrzygnięcia kwestią dotyczącą przymusowego zarządcy nieruchomości jest ustalenie jego wynagrodzenia. W jaki sposób ustala się jego wysokość? Wszystko zależy od tego, jaka osoba została przez sąd wyznaczona na zarządcę – prawo wyróżnia tu współwłaścicieli nieruchomości, jej użytkowników oraz pozostałych.

Choć procedura przyznawania wynagrodzenia różni się nieco w każdym z tych przypadków, powszechnie przyjęło się kilka podstawowych reguł. Zazwyczaj ilość pieniędzy, jaka należy się osobie opiekującej się lokalem, wyznacza się na podstawie nakładu pracy i czasu, który włożyła ona w zarządzanie nieruchomością oraz kryterium dochodowości budynku. Te ostatnie stosowane jest jednak z dużą ostrożnością. Sprawa ma się oczywiście zupełnie inaczej w przypadku, gdy zarządca wyznaczony przez są jest dłużnikiem.