Relacja międzyludzkie –internetowe skróty myślowe

Okazuje się, że w nawiązywaniu kontaktu między ludźmi zmieniło się obecnie bardzo wiele, są to przede wszystkim wpływy szybkiego rozwoju Internetu oraz ciągłego udoskonalania, wprowadzania zmian oraz jeszcze większych udogodnień, które w znaczny sposób ułatwiają nam prowadzenie rozmów przez sieć.

Jedną z takich opcji okazały się skróty myślowe, emotikony oraz anglojęzyczne zwroty, które zdążyły już na dobre zadomowić się w młodzieżowym języku.

Niestety, jak większość przytaczanych tutaj przykładów, musimy przyznać, że również to udogodnienie niesie za sobą negatywne działanie.

Otóż, wiele osób nie potrafi już napisać prostego zdania bez dołączenia, któregoś z tych elementów, a co gorsza coraz częściej nasze rozmowy ograniczają się do tego, że jednym kliknięciem wybieramy buźkę, bez żadnych słów, co w bezpośredniej rozmowie mogłoby właściwie oznaczać milczenie.

Sprowadza się to do tego, że nie potrafimy skonstruować poprawnego zdania z uwzględnieniem ortografii oraz interpunkcji.