Technologia a rozwój przemysłu

Tym, co towarzyszy człowiekowi praktycznie od zarania dziejów jest postęp techniczny.

Tak banalne z dzisiejszego punktu widzenia innowacje jak wynalazek koła stanowiły kroki milowe i punkty wyjścia dla kolejnych imponujących zmian.

W momencie, kiedy możemy mówić o narodzinach nowożytnego przemysłu, rola wszelkiego rodzaju rozwiązań technicznych, na czele z maszynami przemysłowymi stała się bardzo istotną.

Wiek XIX był tym przełomowym momentem, kiedy to przemysł jako istotna gałąź gospodarki zaczął zmieniać ekonomiczną rzeczywistość zachodnich społeczeństw.

Pierwszym przemysłowym zagłębiem w dziejach świata stała się Wielka Brytania, z której nowe technologie były stopniowo zapożyczane do innych państw.

Bardzo wiele na niwie przemysłowej działo się również w Stanach Zjednoczonych, które z racji powiązań kulturowych oraz językowych chętnie czerpały z dorobku Brytyjczyków.

Przykładowo to Amerykanie jako pierwsi mieli wielkie osiągnięcia w dziedzinie rozbudowy linii kolejowych, które były przemysłowcom bardzo potrzebne.