Urządzenia przeładunkowe, czyli dźwigi w przemyśle morskim.

Obsługa transportu morskiego wchodzącego w skład całego pojęcia przemysłu morskiego charakteryzuje się przede wszystkim obsługą wielkogabarytową.

Dotyczy to zarówno obsługiwanych statków jak i towarów, które są przeładowywane w portach.

Wszelkie działania tam podejmowane wymagają użycia ciężkiego, stabilnego sprzętu, ułatwiającego pracę, ale i mogącego powodować różnego rodzaju zagrożenia chociażby ze względu na swoją wielkość.

Konstruktorzy wymyślili całą bazę specjalistycznego sprzętu wspomagającego załadunek oraz wyładunek towarów transportowanych, zarówno drogą morską jak i tych docierających do portów, celem poddania dalszemu transportowi.

Dźwigi zwane także żurawiami wykonują mnóstwo zadań, w zależności od ich rodzaju i miejsca wykonywanej pracy.

W dużych portach pracują szynowe, kontenerowe mostownice czy też samojezdne żurawie.

Do pracy na statkach wykorzystywane są żurawie statkowe różnej wielkości i sile działania, wyróżnić także możemy żurawie wspomagające pracę i funkcjonowanie platform wiertniczych, żurawie służące do przeładunku materiałów sypkich i drobnych a także takie, dzięki którym istnieje możliwość układania kontenerów, w dokładny i schematyczny sposób.