Wady społeczeństwa wielokulturowego

Choć społeczeństwo wielokulturowe ma bardzo wiele zalet, a życie w takiej strukturze może dać nam wiele cennych doświadczeń, nie oznacza to, że wielokulturowość jest pozbawiona wad.

Jakie są jej największe słabości? Przede wszystkim władze muszą uważać, aby nie zaspokajać potrzeb i interesów poszczególnym grup kulturowych kosztem całego społeczeństwa.

Może to sprawić bowiem, że przestanie ono funkcjonować jako całość, a stanie się zbiorowością wzajemnie zwalczających się środowisk.

Istotne jest więc, aby pamiętać, iż to dobro całego społeczeństwa jest najważniejsze.

Bywa również, ze władze państwa wielokulturowego muszą wybierać między dobrem jednostki, a poszanowaniem zwyczajów danej kultury.

Przykładem jest tu, np.

kultura muzułmańska traktująca kobiety w sposób zupełnie nieakceptowany w świecie zachodnim.

Aby uniknąć takich konfliktów coraz więcej społeczeństw wielokulturowych nakazuje zachowanie neutralności w przestrzeni publicznej.

Pokojowe współistnienie wielu kultur w jednym społeczeństwie, wymaga więc dobrej woli członków każdej z nich.