Zarządzanie czy administrowanie?

Czytając ogłoszenia firm oferujących usługi zarządzania nieruchomościami, często możemy spotkać się zarówno z określeniem zarządzanie, jak i administrowanie. Choć osobom, którym temat ten pozostaje praktycznie obcy, może wydawać się, że pojęcia te można stosować zamiennie, w rzeczywistości występują w nich zasadnicze różnice.

Administrowanie jest bowiem czynnością o wiele węższą, a jej zakres odnosi sie jedynie do art. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami i obejmuje „bieżące administrowanie nieruchomością”.

Natomiast zarządzanie zostało o wiele szerzej opisane w prawie, a co za tym idzie jest to usługa dużo szersza. Skąd więc równoległe używanie obu terminów w ogłoszeniach? Biorąc pod uwagę fakt, że osoby lub firmy zamieszczające ofertę swoich usług, znają prawo dotyczące zarządzania nieruchomościami, raczej nie można mówić tu o zwykłej pomyłce.

Najczęściej zdarza się, że oferujące administrowanie chcą ominąć przepisy dotyczące umów o zarządzanie nieruchomością i spisać je z dużą korzyścią dla siebie. Podchodźmy więc do tego typu ofert ostrożnie.

www.eaf.bydgoszcz.pl